Cải tạo Hội trường mỏ than Khe Chàm - Mông Dương, Quảng Ninh

Hội trường, phòng họp, đại sảnh

Cải tạo Hội trường mỏ than Khe Chàm - Mông Dương, Quảng Ninh

Danh mục dự án

1.06553 sec| 2652.984 kb