kien-thuc/cach-am-nha-dan-dung

Hỗ trợ kỹ thuật

Kết quả thử nghiệm hệ số hấp thụ âm thanh của tấm Remak® SoundOFF Barrier
Kết quả thử nghiệm hệ số hấp thụ âm thanh của Tấm cách âm Remak® SoundOFF Barrier được thực hiện bởi Viện phát triển và Ứng dụng vật liệu âm thanh.
Kết quả thử nghiệm hệ số cách âm của tấm Remak® SoundOFF Barrier
Kết quả thử nghiệm hệ số cách âm của tấm Remak® SoundOFF Barrier do Viện phát triển và Ứng dụng Vật liệu âm thanh thử nghiệm.
Kế quả thử nghiệm hệ số cách âm của Len gỗ tiêu âm Remak® Acoustic Woodwool 20mm
Kế quả thử nghiệm hệ số cách âm của Len gỗ tiêu âm Remak® Acoustic Woodwool 20mm
Báo cáo thử nghiệm mức độ tổn thất năng lượng âm thanh của Len gỗ tiêu âm Remak® Acoustic Woodwool 20mm
Báo cáo thử nghiệm mức độ tổn thất năng lượng âm thanh của Len gỗ tiêu âm Remak® Acoustic Woodwool 20mm
Kết quả thử nghiệm hệ số hấp thụ âm thanh của Tấm len gỗ tiêu âm Woodwool 20mm
Kết quả thử nghiệm hệ số hấp thụ âm thanh của Len gỗ tiêu âm Remak® Acoustic Woodwool. Đơn vị yêu cầu thử nghiệm Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Remak tại Cuomj Công Nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Báo cáo đo lường mức độ hấp thụ âm thanh của Tấm len gỗ woodwool 20mm
Bản báo cáo thử nghiệm do lường mức độ hấp thụ âm thanh của Len gỗ tiêu âm Remak® Acoustic Woodwool. Đơn vị yêu cầu thử nghiệm là Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Remak tại Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội.
Kết quả thử nghiệm cách âm của Cabin cách âm CutePod M1410
Kết quả thử nghiệm cách âm của Cabin cách âm CutePod M1410
Báo cáo thử nghiệm cách âm Cabin cách âm CutePod M1410
Báo cáo kết quả thử nghiệm cabin cách âm CutePod M1410
0903441981 0903441981 +84903441981 nhuremak
0.05970 sec| 914.43 kb