kien-thuc/cach-am-nha-dan-dung

Chứng Chỉ, Kết quả kiểm nghiệm

Phiếu test bông khoáng Rockwool Remak 5/2021
Phiếu kết quả thử nghiệm bông khoáng Rockwool Remak với Khối lượng, hệ số dẫn nhiệt và nhiệt độ tối đa. Chi tiết xem kết quả trên phiếu thử nghiệm phía dưới.
Phiếu test không chứa thành phần Amiang trong bông thủy tinh Remak
Phiếu kết quả thử nghiệm Bông thủy tinh Remak không chứa các thành phần Amiang. Chi tiết xem kết quả trên phiếu thử nghiệm phía dưới.
Phiếu test hệ số dẫn nhiệt của Bông thủy tinh Remak tháng 5/2021
Phiếu kết quả thử nghiệm Hệ số dẫn nhiệt của Bông thủy tinh Remak đều cho kết quả rất tốt. Chi tiết xem kết quả trên phiếu thử nghiệm phía dưới.
Phiếu test ống gió mềm 2 lớp không bảo ôn Remak ở áp suất 3000Pa tháng 5/2021
Phiếu kết quả thử nghiệm ống gió mềm 2 lớp không bảo ôn Remak ở áp suất 3000Pa đều cho kết quả rất tốt. Chi tiết xem kết quả trên phiếu thử nghiệm phía dưới.
Test chịu áp 3000Pa - Ống Gió Mềm 1 lớp có bảo ôn Remak tháng 5/2021
Phiếu kết quả thử nghiệm ống gió mềm 1 lớp có bảo ôn Remak ở áp suất 3000Pa đều cho kết quả rất tốt. Chi tiết xem kết quả trên phiếu thử nghiệm phía dưới.
Test chịu áp 2500PA - Ống gió mềm 1 lớp Remak tháng 5/2021
Phiếu kết quả thử nghiệm ống gió mềm 1 lớp không bảo ôn Remak ở áp suất 2500Pa đều cho kết quả rất tốt. Chi tiết xem kết quả trên phiếu thử nghiệm phía dưới.
0961088939 0961088939 +84961088939 Phuongremak
0.05369 sec| 881.945 kb