Báo Giá Ống Gió Mềm, Tròn, xoắn, Vuông Tôn Mạ Kẽm Có & không Bảo Ôn Cách Nhiệt Cách Âm Tiêu Âm

Remak kính gửi tới Quý khách bảng báo giá ống gió tôn mạ kẽm vuông & tròn xoắn, ống gió tròn mềm không bảo ôn và có bảo ôn cách âm cách nhiệt tiêu âm giá tốt nhất tại Hà Nội.

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG GIÓ ĐIỀU HÒA THÔNG KHÍ

BÁO GIÁ ỐNG NHÔM NHÚN, BÁO GIÁ ỐNG GIÓ MỀM NHÔM

ống gió mềm không bảo ôn remak

CATALOG ỐNG GIÓ MỀM

Tải vể Catalog Ống Gió Mềm Remak

Đặt hàng online - thanh toán khi nhận hàng

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÔNG GIÓ MỀM KHÔNG BẢO ÔN - KHÔNG CÁCH ÂM - KHÔNG CÁCH NHIỆT

Ống gió mềm không bảo ôn cách nhiệt - Remak​Ống gió mềm không bảo ôn cách nhiệt - Remak

Xem thêm

>> Vật liệu phụ kiện

Ống thông gió không bảo ôn 1 lớpGiá bán lẻ
(ống)
STTSản phẩmĐVTHNSG
1Ống thông gió mềm D100 không bảo ôn 1 lớp8m/Ống60,00066,000
2Ống thông gió mềm D125 không bảo ôn 1 lớp8m/Ống65,00071,000
3Ống thông gió mềm D150 không bảo ôn 1 lớp8m/Ống75,00083,000
4Ống thông gió mềm D200 không bảo ôn 1 lớp8m/Ống90,000100,000
5Ống thông gió mềm D250 không bảo ôn 1 lớp8m/Ống110,000120,000
6Ống thông gió mềm D300 không bảo ôn 1 lớp8m/Ống150,000165,000
7Ống thông gió mềm D350 không bảo ôn 1 lớp8m/Ống170,000185,000
8Ống thông gió mềm D400 không bảo ôn 1 lớp8m/Ống190,000210,000

 

Ống gió không bảo ôn 2 lớpGiá bán lẻ
(ống)
STTSản phẩmĐVTHNSG
1Ống gió mềm D100 không bảo ôn 2 lớp8m/Ống120,000135,000
2Ống gió mềm D125 không bảo ôn 2 lớp8m/Ống135,000150,000
3Ống gió mềm D150 không bảo ôn 2 lớp8m/Ống140,000155,000
4Ống gió mềm D200 không bảo ôn 2 lớp8m/Ống175,000195,000
5Ống gió mềm D250 không bảo ôn 2 lớp8m/Ống220,000240,000
6Ống gió mềm D300 không bảo ôn 2 lớp8m/Ống265,000290,000
7Ống gió mềm D350 không bảo ôn 2 lớp8m/Ống275,000300,000
8Ống gió mềm D400 không bảo ôn 2 lớp8m/Ống320,000350,000

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG GIÓ MỀM CÓ BẢO ÔN CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM

Ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt - Remak​Ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt - Remak

Ống gió có bảo ôn bông thủy tinhGiá bán lẻ
(ống)
STTSản phẩmĐVTHà NộiHCM
1Ống gió mềm D100 có bảo ôn bông thủy tinh8m/Ống155,000170,000
2Ống gió mềm D125 có bảo ôn bông thủy tinh8m/Ống170,000185,000
3Ống gió mềm D150 có bảo ôn bông thủy tinh8m/Ống190,000205,000
4Ống gió mềm D200 có bảo ôn bông thủy tinh8m/Ống225,000245,000
5Ống gió mềm D250 có bảo ôn bông thủy tinh8m/Ống260,000280,000
6Ống gió mềm D300 có bảo ôn bông thủy tinh8m/Ống330,000355,000
7Ống gió mềm D350 có bảo ôn bông thủy tinh8m/Ống380,000410,000
8Ống gió mềm D400 có bảo ôn bông thủy tinh8m/Ống430,000470,000

 

Ống gió có bảo ôn bông Polyester
STTSản phẩmĐVTGiá bán lẻ
(ống)
1Ống gió mềm D100 có bảo ôn bông Polyester8m/Ống285,000
2Ống gió mềm D125 có bảo ôn bông Polyester8m/Ống320,000
3Ống gió mềm D150 có bảo ôn bông Polyester8m/Ống350,000
4Ống gió mềm D200 có bảo ôn bông Polyester8m/Ống430,000
5Ống gió mềm D250 có bảo ôn bông Polyester8m/Ống500,000
6Ống gió mềm D300 có bảo ôn bông Polyester8m/Ống575,000
7Ống gió mềm D350 có bảo ôn bông Polyester8m/Ống630,000
8Ống gió mềm D400 có bảo ôn bông Polyester8m/Ống700,000

ỐNG GIÓ KHÁNG KHUẨN

Ống thông gió mềm kháng khuẩn - Remak​Ống thông gió mềm kháng khuẩn - Remak

Ống gió kháng khuẩnGiá bán lẻ
(ống)
STTSản phẩmĐVTHNSG
1Ống gió D100 kháng khuẩn8m/Ống65,00075,000
2Ống gió D125 kháng khuẩn8m/Ống75,00082,000
3Ống gió D150 kháng khuẩn8m/Ống85,00098,000
4Ống gió D200 kháng khuẩn8m/Ống100,000115,000
5Ống gió D250 kháng khuẩn8m/Ống120,000140,000
6Ống gió D300 kháng khuẩn8m/Ống165,000185,000
7Ống gió D350 kháng khuẩn8m/Ống185,000208,000
8Ống gió D400 kháng khuẩn8m/Ống210,000230,000

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG GIÓ VUÔNG (TÔN MẠ KẼM)

Ống gió vuông
STTSản phẩmĐVTGiá bán lẻ
(ống)
1Ống gió vuông - hình chữ nhật - tôn mạ kẽm dày 0,48mm210,000
2Ống gió vuông - hình chữ nhật - tôn mạ kẽm dày 0,58mm225,000
3Ống gió vuông - hình chữ nhật - tôn mạ kẽm dày 0,75mm255,000
4Ống gió vuông - hình chữ nhật - tôn mạ kẽm dày 0,95mm290,000
5Ống gió vuông - hình chữ nhật - tôn mạ kẽm dày 1,15mm350,000
6Ống gió vuông 1200x1200mm dày 1,15mm bích TDCm1,670,000
7Ống gió vuông 1000x1000mm dày 0,95mm bích TDCm1,156,000
8Ống gió vuông 800x800mm dày 0,95mm bích TDCm930,000
9Ống gió vuông 600x600mm dày 0,75mm bích TDCm600,000
10Ống gió vuông 600x400mm dày 0715mm bích TDCm508,000
11Ống gió vuông 500x500mm dày 0,75mm bích TDCm508,000
12Ống gió vuông 400x400mm dày 0,58mm bích TDCm321,000
13Ống gió vuông 300x300mm dày 0,58mm bích TDCm246,000
14Ống gió vuông 200x200mm dày 0,58mm bích TDCm160,000
15Ống gió vuông 150x150mm dày 0,58mm bích Cm125,000
16Ống gió vuông 100x100mm dày 0,58mm bích Cm90,000
17Kẹp bíchKg70,000

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG GIÓ TRÒN XOẮN (TÔN MẠ KẼM)

Ống gió tròn xoắn
STTSản phẩmĐVTGiá bán lẻ
(ống)
1Ống gió tròn xoắn D80 dày 0.48mmm62,000
2Ống gió tròn xoắn D100 dày 0.58mmm78,000
3Ống gió tròn xoắn D150 dày 0.58mmm118,000
4Ống gió tròn xoắn D200 dày 0.58mmm158,000
5Ống gió tròn xoắn D250 dày 0.58mmm198,000
6Ống gió tròn xoắn D300 dày 0.75mmm286,000
7Ống gió tròn xoắn D350 dày 0.75mmm335,000
8Ống gió tròn xoắn D400 dày 0.75mmm382,000
9Ống gió tròn xoắn D450 dày 0.75mmm430,000
10Ống gió tròn xoắn D500 dày 0.95mmm605,000
11Ống gió tròn xoắn D550 dày 0.95mmm665,000
12Ống gió tròn xoắn D600 dày 0.95mmm720,000
13Kẹp bíchKg70,000

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ

Đai xiết Ống gió 

ĐVT Giá Bán Lẻ
Đai siết ống D100, kích thước 91-114mm Cái 8,000
Đai siết ống D125, kích thước 105-127mm Cái 9,000
Đai siết ống D150, kích thước 130-152mm Cái 10,000
Đai siết ống D160, kích thước 143-165mm Cái 12,000
Đai siết ống D200, kích thước 179-203mm Cái 15,000
Đai siết ống D220, kích thước 180-230mm Cái 16,000
Đai siết ống D250 kích thước 232-254mm Cái 19,000
Đai siết ống D270 kích thước 230-280mm Cái 20,000
Đai siết ống D300 kích thước 282-311mm Cái 21,000
Đai siết ống D350 kích thước 302-358mm Cái 25,000
Đai siết ống D400 kích thước 378-418mm Cái 32,000

Cút Ống gió tôn tròn 90° 

ĐVT Giá Bán Lẻ
Cút góc 90° tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mm Cái 59,000
Cút góc 90° tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mm Cái 69,000
Cút góc 90° tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mm Cái 98,000
Cút góc 90° tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mm Cái 148,000
Cút góc 90° tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mm Cái 230,000
Cút góc 90° tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mm Cái 388,000
Cút góc 90° tôn kẽm tròn D350 dày 0.75mm Cái 523,000
T tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mm Cái 59,000
T tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mm Cái 69,000
T tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mm Cái 79,000
T tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mm Cái 175,000
T tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mm Cái 244,000
T tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mm Cái 380,000
T tôn kẽm tròn D350 dày 0.75mm Cái 478,000

Cút Ống gió vuông 90° 

ĐVT Giá Bán Lẻ
Cút 100x100, bích C, dày 0.48, R=100mm Cái 59,000
Cút 150x150, bích C, dày 0.48, R=100mm Cái 69,000
Cút 200x200, bích TDC, dày 0.48, R=100mm Cái 90,000
Cút 300x300, bích TDC, dày 0.58, R=150mm Cái 222,000
Cút 400x400, bích TDC, dày 0.58, R=200mm Cái 395,000
Cút 500x500, bích TDC, dày 0.75, R=250mm Cái 715,000
Cút 600x400, bích TDC, dày 0.75, R=300mm Cái 856,000
Cút 600x600, bích TDC, dày 0.75, R=300mm Cái 1,030,000
Cút 800x800, bích TDC, dày 0.95, R=400mm Cái 2,250,000
Cút 1000x1000, bích TDC, dày 0.95, R=500mm Cái 3,520,000
Cút 1200x1200, bích TDC, dày 1.15, R=600mm Cái 6,040,000

T rẽ nhánh Ống gió vuông 

ĐVT Giá Bán Lẻ
T 100, bích C, dày 0.48mm Cái 69,000
T 150, bích C, dày 0.48mm Cái 78,000
T 200, bích TDC, dày 0.48mm Cái 130,000
T 300, bích TDC, dày 0.58mm Cái 295,000
T 400, bích TDC, dày 0.58mm Cái 483,000
T 500, bích TDC, dày 0.75mm Cái 837,000
T 600, bích TDC, dày 0.75m Cái 1,156,000
T 800, bích TDC, dày 0.95mm Cái 2,400,000
T 1000, bích TDC, dày 0.9mm Cái 3,620,000
T 1200, bích TDC, dày 1.15mm Cái 6,760,000

Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với Remak để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ và nhận được chính sách GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT.

Kho Lại Yên: Lô 10, khu CN Lại Yên, Hoài Đức, HN.
Kho Mỹ Đình: Đối diện 304 đường Nguyễn Văn Giáp (đường K2), P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN.
Kho HCM: Số 181 đường Dương Công Khi, Tân Hiệp, Hóc Môn, HCM.
Nhà máy: Km22 Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội.
* Để rõ đường đi và thuận lợi cho đôi bên Quý khách vui lòng Click vào đây để xem chi tiết.


Bình luận

Remak-shopeeRemak-shop-lazadaZalo Chát

0983.811.954

0.09835 sec| 954.273 kb