kien-thuc/cach-am-nha-dan-dung

Báo Giá Ống Gió Mềm, Tròn, Ống Gió Có & không Bảo Ôn Cách Nhiệt Cách Âm Tiêu Âm

Remak kính gửi tới Quý khách bảng báo giá ống gió tôn mạ kẽm vuông & tròn xoắn, ống gió tròn mềm không bảo ôn và có bảo ôn cách âm cách nhiệt tiêu âm giá tốt nhất tại Hà Nội.

ống gió mềm không bảo ôn remak

CATALOG ỐNG GIÓ MỀM

Tải vể Catalog Ống Gió Mềm Remak

Ống gió mềm không bảo ôn cách nhiệt - Remak​Ống gió mềm không bảo ôn cách nhiệt - Remak

Ống nhôm nhún

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống nhôm nhún D80, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng120,000Liên hệ
2Ống nhôm nhún D100, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng150,000Liên hệ
3Ống nhôm nhún D125, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng190,000Liên hệ
4Ống nhôm nhún D150, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng240,000Liên hệ
5Ống nhôm nhún D200, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng305,000Liên hệ
6Ống nhôm nhún D250, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng380,000Liên hệ
7Ống nhôm nhún D300, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng455,000Liên hệ
8Ống nhôm nhún D350, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng530,000Liên hệ
9Ống nhôm nhún D400, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng605,000Liên hệ
10Ống nhôm nhún D450, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng685,000Liên hệ
11Ống nhôm nhún D500, dày 0.08mm, 3m/ốngỐng755,000Liên hệ
12Ống nhôm nhún D80, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng 138,000163,000
13Ống nhôm nhún D100, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng175,000200,000
14Ống nhôm nhún D125, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng220,000250,000
15Ống nhôm nhún D150, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng 260,000290,000
16Ống nhôm nhún D200, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng350,000385,000
17Ống nhôm nhún D250, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng430,000465,000
18Ống nhôm nhún D300, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng525,000565,000
19Ống nhôm nhún D350, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng610,000655,000
20Ống nhôm nhún D400, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng670,000720,000
21Ống nhôm nhún D450, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng780,000835,000
22Ống nhôm nhún D500, dày 0.1mm, 3m/ốngỐng870,000930,000
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ MỀM KHÔNG BẢO ÔN 1 LỚP

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm D100 không bảo ôn - 8md/ốngỐng60,00070,000
2Ống gió mềm D125 không bảo ôn - 8md/ốngỐng70,00082,000
3Ống gió mềm D150 không bảo ôn - 8md/ốngỐng82,00097,000
4Ống gió mềm D200 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng106,000121,000
5Ống gió mềm D250 không bảo ôn  - 8md/ống Ống 121,000141,000
6Ống gió mềm D300 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng164,000189,000
7Ống gió mềm D350 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng185,000215,000
8Ống gió mềm D400 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng220,000255,000
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ MỀM KHÔNG BẢO ÔN 1 LỚP KHÁNG KHUẨN (XANH, VÀNG ĐỒNG)

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm D100 không bảo ôn - 8md/ốngỐng67,00076,000
2Ống gió mềm D125 không bảo ôn - 8md/ốngỐng78,00088,000
3Ống gió mềm D150 không bảo ôn - 8md/ốngỐng92,000103,000
4Ống gió mềm D200 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng116,000130,000
5Ống gió mềm D250 không bảo ôn  - 8md/ống Ống 136,000152,000
6Ống gió mềm D300 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng182,000205,000
7Ống gió mềm D350 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng206,000233,000
8Ống gió mềm D400 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng245,000277,000
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

ỐNG GIÓ MỀM KHÔNG BẢO ÔN 2 LỚP (1 LỚP NHÔM 1 LỚP PVC HOẶC 2 LỚP BẠC)

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm D100 không bảo ôn - 8md/ốngỐng120,000131,000
2Ống gió mềm D125 không bảo ôn - 8md/ốngỐng140,000154,000
3Ống gió mềm D150 không bảo ôn - 8md/ốngỐng157,000173,000
4Ống gió mềm D200 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng202,000220,000
5Ống gió mềm D250 không bảo ôn  - 8md/ống Ống 234,000258,000
6Ống gió mềm D300 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng290,000320,000
7Ống gió mềm D350 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng333,000373,000
8Ống gió mềm D400 không bảo ôn  - 8md/ốngỐng410,000458,000
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

ỐNG GIÓ MỀM CÓ BẢO ÔN BÔNG THỦY TINH T24D25

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm D100 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng165,000190,000
2Ống gió mềm D125 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng195,000225,000
3Ống gió mềm D150 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng215,000250,000
4Ống gió mềm D200 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng250,000290,000
5Ống gió mềm D250 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng310,000355,000
6Ống gió mềm D300 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng370,000420,000
7Ống gió mềm D350 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng420,000475,000
8Ống gió mềm D400 có bảo ôn  - 8md/ống Ống 480,000540,000
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ MỀM CÓ BẢO ÔN BÔNG THỦY TINH T32D25

 STT  Tên sản phẩmDVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
       1 Ống gió mềm D100 có bảo ôn  - 8md/ống Ống  215,000  240,000
       2 Ống gió mềm D125 có bảo ôn  - 8md/ống Ống  250,000  280,000
       3 Ống gió mềm D150 có bảo ôn  - 8md/ống Ống  275,000  310,000
       4 Ống gió mềm D200 có bảo ôn  - 8md/ống Ống  330,000  370,000
       5 Ống gió mềm D250 có bảo ôn  - 8md/ống Ống  395,000  440,000
       6 Ống gió mềm D300 có bảo ôn  - 8md/ống Ống  475,000  525,000
       7 Ống gió mềm D350 có bảo ôn  - 8md/ống Ống  540,000  595,000
       8 Ống gió mềm D400 có bảo ôn  - 8md/ống Ống  620,000  680,000
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất
 

ỐNG GIÓ MỀM CÓ BẢO ÔN BÔNG POLYESTER T16D25

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm D100 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng240,000332,000
2Ống gió mềm D125 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng280,000369,000
3Ống gió mềm D150 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng310,000409,000
4Ống gió mềm D200 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng375,000496,000
5Ống gió mềm D250 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng435,000577,000
6Ống gió mềm D300 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng525,000672,000
7Ống gió mềm D350 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng585,000759,000
8Ống gió mềm D400 có bảo ôn  - 8md/ống Ống 660,000859,000
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ MỀM CÓ BẢO ÔN BÔNG POLYESTER T24D25

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm D100 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng402,000432,000
2Ống gió mềm D125 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng454,000484,000
3Ống gió mềm D150 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng514,000549,000
4Ống gió mềm D200 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng631,000666,000
5Ống gió mềm D250 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng757,000797,000
6Ống gió mềm D300 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng912,000952,000
7Ống gió mềm D350 có bảo ôn  - 8md/ốngỐng1,039,0001,089,000
8Ống gió mềm D400 có bảo ôn  - 8md/ống Ống 1,164,0001,219,000
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ MỀM VẢI BẠT TARPAULIN 1 LỚP - ỐNG 10MD KHÔNG CÓ BẢO ÔN

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm vải Tarpaulin D75 KBOỐng273,000Liên hệ
2Ống gió mềm vải Tarpaulin D100 KBOỐng365,000Liên hệ
3Ống gió mềm vải Tarpaulin D125 KBOỐng455,000Liên hệ
4Ống gió mềm vải Tarpaulin D150 KBOỐng545,000Liên hệ
5Ống gió mềm vải Tarpaulin D175 KBOỐng637,000Liên hệ
6Ống gió mềm vải Tarpaulin D200 KBOỐng728,000Liên hệ
7Ống gió mềm vải Tarpaulin D250 KBOỐng915,000Liên hệ
8Ống gió mềm vải Tarpaulin D300 KBO Ống 1,095,000Liên hệ
9Ống gió mềm vải Tarpaulin D350 KBOỐng1,280,000Liên hệ
10Ống gió mềm vải Tarpaulin D400 KBOỐng1,458,000Liên hệ
11Ống gió mềm vải Tarpaulin D450 KBOỐng2,134,000Liên hệ
12Ống gió mềm vải Tarpaulin D500 KBOỐng2,350,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ MỀM VẢI BẠT TARPAULIN 1 LỚP - ỐNG 10MD CÓ BẢO ÔN

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm vải Tarpaulin D75 CBOỐng520,000Liên hệ
2Ống gió mềm vải Tarpaulin D100 CBOỐng690,000Liên hệ
3Ống gió mềm vải Tarpaulin D125 CBOỐng860,000Liên hệ
4Ống gió mềm vải Tarpaulin D150 CBO Ống 1,030,000Liên hệ
5Ống gió mềm vải Tarpaulin D175 CBOỐng1,200,000Liên hệ
6Ống gió mềm vải Tarpaulin D200 CBOỐng1,380,000Liên hệ
7Ống gió mềm vải Tarpaulin D250 CBOỐng1,720,000Liên hệ
8Ống gió mềm vải Tarpaulin D300 CBOỐng2,070,000Liên hệ
9Ống gió mềm vải Tarpaulin D350 CBOỐng2,415,000Liên hệ
10Ống gió mềm vải Tarpaulin D400 CBOỐng2,760,000Liên hệ
11Ống gió mềm vải Tarpaulin D450 CBOỐng4,040,000Liên hệ
12Ống gió mềm vải Tarpaulin D500 CBO Ống 5,830,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ MỀM VẢI FIBER GLASS 1 LỚP - KHÔNG CÓ BẢO ÔN

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm vải Fiberglass D75 KBOỐng468,000Liên hệ
2Ống gió mềm vải Fiberglass D100 KBOỐng580,000Liên hệ
3Ống gió mềm vải Fiberglass D125 KBOỐng730,000Liên hệ
4Ống gió mềm vải Fiberglass D150 KBOỐng875,000Liên hệ
5Ống gió mềm vải Fiberglass D175 KBOỐng1,025,000Liên hệ
6Ống gió mềm vải Fiberglass D200 KBOỐng1,170,000Liên hệ
7Ống gió mềm vải Fiberglass D250 KBOỐng1,460,000Liên hệ
8Ống gió mềm vải Fiberglass D300 KBO Ống 1,755,000Liên hệ
9Ống gió mềm vải Fiberglass D350 KBOỐng2,050,000Liên hệ
10Ống gió mềm vải Fiberglass D400 KBOỐng2,340,000Liên hệ
11Ống gió mềm vải Fiberglass D450 KBOỐng3,420,000Liên hệ
12Ống gió mềm vải Fiberglass D500 KBOỐng3,800,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ MỀM VẢI FIBER GLASS 1 LỚP - CÓ BẢO ÔN

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió mềm vải Fiberglass D75 CBOỐng700,000Liên hệ
2Ống gió mềm vải Fiberglass D100 CBOỐng935,000Liên hệ
3Ống gió mềm vải Fiberglass D125 CBOỐng1,170,000Liên hệ
4Ống gió mềm vải Fiberglass D150 CBO Ống 1,400,000Liên hệ
5Ống gió mềm vải Fiberglass D175 CBOỐng1,635,000Liên hệ
6Ống gió mềm vải Fiberglass D200 CBOỐng1,870,000Liên hệ
7Ống gió mềm vải Fiberglass D250 CBOỐng2,335,000Liên hệ
8Ống gió mềm vải Fiberglass D300 CBOỐng2,800,000Liên hệ
9Ống gió mềm vải Fiberglass D350 CBOỐng3,270,000Liên hệ
10Ống gió mềm vải Fiberglass D400 CBOỐng3,740,000Liên hệ
11Ống gió mềm vải Fiberglass D450 CBOỐng5,460,000Liên hệ
12Ống gió mềm vải Fiberglass D500 CBO Ống 7,760,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ TÔN CHỮ NHẬT - VUÔNG PHI TIÊU CHUẨN VÀ PHỤ KIỆN

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống tôn dày 0.48mm m²  210,000Liên hệ
2Ống tôn dày 0.58mm m² 225,000Liên hệ
3Ống tôn dày 0.75mm m² 255,000Liên hệ
4Ống tôn dày 0.95mm m² 290,000Liên hệ
5Ống tôn dày 0.15mm m² 350,000Liên hệ
6Kẹp bích kg 70,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ỐNG GIÓ VUÔNG TIÊU CHUẨN

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió vuông 1200 x 1200 x 1.15mm, bích TDC md 1,670,000Liên hệ
2Ống gió vuông 1000 x 1000 x 0.95mm, bích TDC md 1,156,000Liên hệ
3Ống gió vuông 800 x 800x 0.95mm, bích TDC md 930,000Liên hệ
4Ống gió vuông 600 x 600 x 0.75mm, bích TDC md 600,000Liên hệ
5Ống gió vuông 600 x 400 x 0.75mm, bích TDC md 508,000Liên hệ
6Ống gió vuông 500 x 500 x 0.75mm, bích TDC md 508,000Liên hệ
7Ống gió vuông 400 x 400 x 0.58mm, bích TDC md 321,000Liên hệ
8Ống gió vuông 300 x 300 x 0.58mm, bích TDC md 246,000Liên hệ
9Ống gió vuông 200 x 200 x 0.48mm, bích TDC md 160,000Liên hệ
10Ống gió vuông 150 x 150 x 0.48mm, bích C md 125,000Liên hệ
11Ống gió vuông 100 x 100 x 0.48mm, bích C md 90,000Liên hệ

 

CÚT  ỐNG GIÓ VUÔNG 90°

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Cút 100x100, bích C, dày 0.48, R=100mmcái59,000Liên hệ
2Cút 150x150, bích C, dày 0.48, R=100mmcái69,000Liên hệ
3Cút 200x200, bích TDC, dày 0.48, R=100mmcái890,000Liên hệ
4Cút 300x300, bích TDC, dày 0.58, R=150mmcái222,000Liên hệ
5Cút 400x400, bích TDC, dày 0.58, R=200mmcái395,000Liên hệ
6Cút 500x500, bích TDC, dày 0.75, R=250mmcái715,000Liên hệ
7Cút 600x400, bích TDC, dày 0.75, R=300mmcái856,000Liên hệ
8Cút 600x600, bích TDC, dày 0.75, R=300mmcái1,030,000Liên hệ
9Cút 800x800, bích TDC, dày 0.95, R=400mmcái2,250,000Liên hệ
10Cút 1000x1000, bích TDC, dày 0.95, R=500mmcái3,520,000Liên hệ
11Cút 1200x1200, bích TDC, dày 1.15, R=600mmcái6,040,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

T ĐỀU ỐNG GIÓ VUÔNG

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1T 100, bích C, dày 0.48mmcái69,000Liên hệ
2T 150, bích C, dày 0.48mmcái78,000Liên hệ
3T 200, bích TDC, dày 0.48mmcái130,000Liên hệ
4T 300, bích TDC, dày 0.58mmcái295,000Liên hệ
5T 400, bích TDC, dày 0.58mmcái483,000Liên hệ
6T 500, bích TDC, dày 0.75mmcái837,000Liên hệ
7T 600, bích TDC, dày 0.75mcái1,156,000Liên hệ
8T 800, bích TDC, dày 0.95mmcái2,400,000Liên hệ
9T 1000, bích TDC, dày 0.9mmcái3,620,000Liên hệ
10T 1200, bích TDC, dày 1.15mmcái6,760,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

ÔNG GIÓ TÔN KẼM TRÒN XOẮN

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Ống gió tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mm md 62,000Liên hệ
2Ống gió tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mm md 78,000Liên hệ
3Ống gió tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mm md 118,000Liên hệ
4Ống gió tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mm md 158,000Liên hệ
5Ống gió tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mm md 198,000Liên hệ
6Ống gió tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mm md 286,000Liên hệ
7Ống gió tôn kẽm tròn D350  dày 0.75mm md 335,000Liên hệ
8Ống gió tôn kẽm tròn D400  dày 0.75mm md 382,000Liên hệ
9Ống gió tôn kẽm tròn D450  dày 0.75mm md 430,000Liên hệ
10Ống gió tôn kẽm tròn D500  dày 0.95mm md 605,000Liên hệ
11Ống gió tôn kẽm tròn D550  dày 0.95mm md 665,000Liên hệ
12Ống gió tôn kẽm tròn D600  dày 0.95mm md 720,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

CÚT TRÒN 90°

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1Cút góc 90° tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mmcái59,000Liên hệ
2Cút góc 90° tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mmcái69,000Liên hệ
3Cút góc 90° tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mmcái98,000Liên hệ
4Cút góc 90° tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mmcái148,000Liên hệ
5Cút góc 90° tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mmcái230,000Liên hệ
6Cút góc 90° tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mmcái388,000Liên hệ
7Cút góc 90° tôn kẽm tròn D350  dày 0.75mmcái523,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

 

T TRÒN

STTTên sản phẩmĐVTHà NộiĐà Nẵng & TP. HCM
1T  tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mmcái59,000Liên hệ
2T tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mmcái69,000Liên hệ
3T tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mmcái78,000Liên hệ
4T tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mmcái175,000Liên hệ
5T tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mmcái244,000Liên hệ
6T tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mmcái380,000Liên hệ
7T tôn kẽm tròn D350  dày 0.75mmcái478,000Liên hệ
Ghi chú: Đơn giá trên là giá bán lẻ. Khách hàng lấy số lượng liên hệ Hotline để nhận báo giá tốt nhất

Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với Remak để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ và nhận được chính sách GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT.

Kho Lại Yên: Lô 10, khu CN Lại Yên, Hoài Đức, HN.
Kho Mỹ Đình: Đối diện 304 đường Nguyễn Văn Giáp (đường K2), P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN.
Kho HCM: Số 181 đường Dương Công Khi, Tân Hiệp, Hóc Môn, HCM.
Nhà máy: Km22 Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội.
* Để rõ đường đi và thuận lợi cho đôi bên Quý khách vui lòng Click vào đây để xem chi tiết.


Bình luận

0903441981 0903441981 +84903441981 nhuremak
0.02831 sec| 1154.484 kb